EU Project MTO 2023

LED lamper og klimacomputere til potteplanteproduktion

Projektet sigter mod at modernisere og forbedre vækstfaciliteter ved at erstatte nuværende Højtryksnatrium vækstlys med energieffektive LED vækstlys samt implementere Klimacomputere til overvågning af temperatur, CO2 og luftfugtighed. Målet er at optimere vækstmiljøet for planter og opnå bedre vækstresultater samtidig med at der opnås energibesparelser. Projektet er støttes af Miljø- og klimateknologi 2023.

Læs mere: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_da

EU Project MTO 2022

Energibesparelse med LED og isolering

Projektet sigter mod at modernisere og forbedre vækstfaciliteter ved at erstatte nuværende højtryksnatrium vækstlys med energieffektive LED vækstlys samt udskiftning til højisolerende dækkemateriale. Målet er at optimere vækstmiljøet for planter og opnå bedre vækstresultater samtidig med at der opnås energibesparelser. Projektet er støttes af Miljø- og klimateknologi 2022.

Læs mere: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_da